Släktforskare och författare

Jag forskar i min släkt som på mödernet finns utspridd på Österlen och som på fädernet verkar koncentrerad till Tjörn.

Nyss fann jag adligt påbrå ute på Tjörn och är i rakt nedstigande led släkt med författaren Theodor Tufvesson från Borrby.

Nu har jag börjat DNA-forska också och fann min äldsta anfader så långt till baka i tiden som 12 tusen år f. Kristus. I Ryssland nära gränsen till Kazakstan varifrån jag sedan kunnat följa förfädernas vandringar genom Europa i Ukraina, Tyskland, Spanien, Frankrike och England för att slutligen finna en förfader i en vikingagrav i Skara och som levt här runt år 900-1200. Vi delar DNA med en gemensam släktfader som levde någonstans i Europa 1500 år f. Kristus. Spännande, undrar var det slutar?